Hen over sommeren 2022 planlægger vi at parre: 

DKJV.18. DKJUCH. DK. CHAMP. 

Caxtons Pretty Prince. Og 

DKJUCH. KLBJCH. KLBV 2021. KLUBJUV 2021. KIMBV. 2021.

Mittlapp's Black Diamond 

Begge øjenlyst fri og patella 0/0